ĐIỂM BÁO NGÀY 15/5: Triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW

Video - cách đây 1 tuần

Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW đề ra mục tiêu, hình thành đội ngũ doanh nhân đầu ngành, lãnh đạo các doanh nghiệp lớn, hàng đầu quốc gia.

Tác giả: MINH CHÂU