ĐIỂM BÁO NGÀY 21/6: Không gian phát triển mới của báo chí

Video - cách đây 4 tuần

Các cơ quan báo chí Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi và ứng dụng công nghệ mạnh mẽ hơn để tìm kiếm không gian phát triển mới và gia tăng tương tác với độc giả, công chúng.

Tác giả: MINH CHÂU