ĐIỂM BÁO NGÀY 23/02: Tăng tốc xanh hóa nền kinh tế

Video - cách đây 3 tháng

Phát triển kinh tế xanh là một xu thế tất yếu, vừa đảm bảo mục tiêu hiện đại hóa nền kinh tế, vừa phát triển bền vững về môi trường và tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tác giả: BẢO LOAN