ĐIỂM BÁO NGÀY 3/4: Phục hồi niềm tin kinh doanh

Video - cách đây 3 tuần

Những “cơn gió ngược” và bất ổn toàn cầu đã suy giảm so với năm 2023. Nhiều tín hiệu lạc quan củng cố niềm tin kinh doanh từ cầu thế giới đã xuất hiện; đơn hàng xuất khẩu đã trở lại…

Tác giả: MINH CHÂU