ĐIỂM BÁO NGÀY 31/03: "Giải phóng" kịp thời công suất điện mặt trời

Video - cách đây 4 tháng

Thủ tướng vừa có chỉ đạo BCT nghiên cứu và xử lý thông tin DĐDN phản ánh, cần có thêm phương pháp kiểm soát, thanh tra, báo cáo cập nhật kịp thời về công suất trong phát triển điện mặt trời.

Tác giả: BẢO LOAN