ĐIỂM BÁO NGÀY 6/3: Động lực mới cho tăng trưởng

Video - cách đây 3 tháng

Sự phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024 cần các động lực đột phá tăng trưởng cho nền kinh tế như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn.

Tác giả: MINH CHÂU