Doanh nghiệp du lịch Quảng Nam nâng cấp thực hành xanh

Video - cách đây 2 tháng

Với định hướng du lịch xanh đã có, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang trong quá trình nâng cấp thực hành xanh để chung tay phát triển du lịch bền vững.

Tác giả: TUẤN VỸ