Doanh nghiệp nên phòng bị ra sao trước biến động của giá dầu?

Video - cách đây 2 năm

Giá dầu liên tục biến động trong thời gian qua, có thời điểm đã lên đến 140 USD/thùng. Các doanh nghiệp nên phòng bị ra sao trước biến động của giá dầu?

Tác giả: NGUYỄN LONG