Đổi mới về cơ chế tài chính để thị trường quyết định giá đăng kiểm

Video - cách đây 4 tháng

"Điều chỉnh cơ chế tài chính để thị trường quyết định là một trong ba việc phải làm để hoạt động đăng kiểm trở lại bình thường", Bộ trưởng Bộ GTVT kiến nghị.

Tác giả: BẢO LOAN