Dòng tiền nhàn rỗi trong dân liệu có chảy mạnh hơn vào thị trường?

Tài chính – Chứng khoán - cách đây 4 tuần

Theo thống kê, dòng tiền nhàn rỗi trong dân bên cạnh gửi tiết kiệm, có một phần không nhỏ lại đang đầu tư vào các kênh khác như bất động sản hay chứng khoán và một số kênh khác.

Tác giả: NGUYỄN LONG - HOÀNG HƯNG