Dự báo bức tranh toàn cảnh Du lịch Việt Nam 2024

Video - cách đây 2 tuần

PGS.TS Phạm Hồng Long nhận định, trên cơ sở nhận thức rõ tầm quan trọng của quảng bá, xúc tiến du lịch trong các cấp quản lý, du lịch Việt Nam trong năm 2024 sẽ khởi sắc rực rỡ hơn nữa.

Tác giả: MINH CHÂU - HOÀNG HƯNG