Giải bài toán cho nguồn nhân lực du lịch

Video - cách đây 1 năm

Ngành Du lịch phục hồi mạnh mẽ là tín hiệu tốt, nhưng để du lịch đóng góp nhiều hơn cho sự tăng trưởng kinh tế thì chất lượng phục vụ phải được đặt lên hàng đầu.

Tác giả: LÊ LINH - HẢI NGÂN