Giải pháp nào giảm chi phí vận tải logistics trong thời gian tới?

Video - cách đây 4 tháng

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng cho biết, chi phí logistics ở Việt Nam trước đây là 21%. Theo kế hoạch đến 2025 sẽ đạt 16-20%, hiện nay đã cố gắng đạt 16,8% song vẫn còn cao so với thế giới (11%)

Tác giả: BẢO LOAN