Hà Nội: Tôn vinh Doanh nhân, Doanh nghiệp Thủ đô

Doanh nghiệp - Doanh nhân - cách đây 8 tháng

“Lễ tôn vinh Doanh nhân, Doanh nghiệp Thăng Long năm 2020” được tổ chức nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô.

Tác giả: HỒNG MINH - BẢO LOAN