HANSIBA và Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp ký kết thỏa thuận hợp tác

Doanh nghiệp - cách đây 2 năm

Diễn đàn Doanh nghiệp sẽ là đơn vị bảo trợ truyền thông cho HANSIBA trong thời gian tới; đồng thời sẽ hỗ trợ lan toả những giá trị mà HANSIBA mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

Tác giả: KHẮC LÃNG - MINH CHÂU