Khung khổ pháp lý để quản lý thuốc lá thế hệ mới

Video - cách đây 3 tháng

Ngày 18/8, VCCI đã tổ chức toạ đàm với sự tham gia của các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực về việc thiết lập khung pháp lý để quản lý đồng bộ và đồng thời thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng.

Tác giả: BẢO LOAN