KIẾN NGHỊ THỦ TƯỚNG: Cần chính sách nới lỏng và nhất quán việc di chuyển cho người lao động

Kiến nghị thủ tướng - cách đây 2 năm

Bà Ninh Thị Ty, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hồ Gươm và CTCP May Chiến Thắng chia sẻ, kiến nghị tới Thủ tướng về các chính sách nới lỏng và nhất quán về việc di chuyển cho lực lượng lao động.

Tác giả: KHẮC LÃNG - MINH CHÂU - HOÀNG HƯNG