Kỳ vọng Khu vực Duyên hải Bắc bộ trở thành đầu tàu phát triển kinh tế

Bất động sản - cách đây 11 tháng

“Chúng ta có thể kỳ vọng nền kinh tế Khu vực Duyên hải Bắc bộ trở thành đầu tàu về phát triển kinh tế của Việt Nam”, Tiến sỹ Phạm Anh Khôi - CEO Công ty tài chính FINA cho biết.

Tác giả: BẢO LOAN