Kỳ vọng phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ vươn tầm quốc tế

Doanh nghiệp - cách đây 2 năm

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ sẽ làm thay đổi nhận thức, hành vi của người sản xuất và người tiêu dùng, đồng thời nâng giá trị nông sản, dược liệu Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tác giả: MINH CHÂU