Lao động Việt Nam ở nước ngoài có đang phải đóng bảo hiểm xã hội hai lần?

Video - cách đây 4 tháng

Với nước chưa ký hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội trong thời gian tới, nhất là các quốc gia có đông người Việt Nam lao động, người đi lao động ở nước ngoài phải đóng bảo hiểm xã hội hai lần?

Tác giả: BẢO LOAN