LOGISTICS CHO NÔNG SẢN ĐBSCL: Giải pháp cấp bách để phát triển bền vững

Video - cách đây 2 năm

Ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khẳng định: Phát triển hệ thống logistics cho nông sản ĐBSCL là một giải pháp cấp bách

Tác giả: NHÓM PV HẢI PHÒNG