Thu hẹp khoảng cách số của Việt Nam từ giải thưởng Make in Việt Nam 2020

Video - cách đây 1 năm

Make in Việt Nam 2020 là hoạt động nhằm cụ thể hóa Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Tác giả: BẢO LOAN