Nghệ An tìm giải pháp nâng cao PCI, tạo niềm tin cho doanh nghiệp

VCCI - cách đây 2 năm

Chỉ số PCI năm 2021 của Nghệ An xếp thứ 30/63 tỉnh, thành trên cả nước. Để nâng cao PCI, Nghệ An đang đề ra nhiều giải pháp nhằm cải thiện mức độ hài lòng của nhà đầu tư.

Tác giả: CAO SƠN - NGỌC THÁI