"Nhà nước hay doanh nghiệp đều bình đẳng khi kí hợp đồng"

Video - cách đây 4 tháng

Về số trạm thu phí theo Nghị quyết 612, Bộ GTVT đã triển khai nhưng nhiều vướng mắc, đặc biệt liên quan hợp động kí kết cơ quan quản lý nhà nước với nhà đầu tư.

Tác giả: BẢO LOAN