PCI 2023: Nỗ lực nhiều hơn để tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi

Video - cách đây 2 tháng

Kết quả PCI và PGI 2023 cho thấy cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực tích cực của chính quyền các tỉnh thành phố trong nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh so với trước đây.

Tác giả: NHÓM PV