Doanh nghiệp vận tải kiến nghị được ưu tiên đăng kiểm

Video - cách đây 4 tháng

Trước những qui định “mới” của Cục đăng kiểm, nhiều doanh nghiệp vận tải gặp không ít khó khăn, trong đó có cả những doanh nghiệp sản xuất do bị động từ nguyên liệu đầu vào.

Tác giả: HƯƠNG GIANG - DUY LONG