Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch - "đòn bẩy" phục hồi du lịch Việt Nam

Chính trị - Xã hội - cách đây 3 tuần

Theo ông Nguyễn Tuấn Linh - Giám đốc Công ty Du lịch Mr Linh Adventure: "Nếu có Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch hoạt động độc lập thì sẽ là cơ hội lớn, "đòn bẩy" để phục hồi du lịch Việt Nam".

Tác giả: BẢO LOAN - HOÀNG HƯNG