CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN: Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch cần tập trung vào những phần trọng yếu

Video - cách đây 4 tuần

Theo ông Trần Đình Thượng, CEO AUTRAVEL, Dự thảo Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch là rất kịp thời, đồng thời việc dự thảo đến từ Bộ Tài chính cũng là một điểm mới đầy hứa hẹn đối với các DN trong ngành.

Tác giả: BẢO LOAN - LÊ LIÊN