Sẽ thành lập trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở 3 địa phương

Video - cách đây 4 tháng

"Chúng tôi có cơ sở để cuối tháng 6, đầu tháng 7 sẽ đưa các trung tâm này vào hoạt động theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ", Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho hay.

Tác giả: BẢO LOAN