Thành công của khoá đào tạo giảng viên nguồn về kinh doanh liêm chính

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 2 năm

Khóa đào tạo giảng viên nguồn về kinh doanh liêm chính và khởi nghiệp liêm chính đổi mới sáng tạo nằm trong khuôn khổ Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia năm 2020.

Tác giả: Nhóm Khởi nghiệp