Tháo gỡ các vấn đề liên quan đến ngân hàng để thu hút doanh nghiệp theo hình thức PPP

Video - cách đây 4 tháng

Đó là ý kiến của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng khi đến nay chưa kêu gọi được nhiều doanh nghiệp đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức PPP.

Tác giả: BẢO LOAN