Thị trường chứng khoán năm 2021 kỳ vọng những gì?

Video - cách đây 6 tháng

Năm 2020 đã chứng kiến sự hồi phục mạnh mẽ của TTCK Việt Nam, vậy sang năm 2021 bức tranh thị trường sẽ có diễn biến ra sao?

Tác giả: NGUYỄN LONG - HOÀNG HƯNG