Thị trường tăng về điểm số nhưng chứa đựng nhiều rủi ro

Tài chính – Chứng khoán - cách đây 2 tháng

Mặc dù thị trường tăng điểm nhưng còn chứa nhiều yếu tố rủi ro, độ rộng của thị trường có chiều hướng tiêu cực, xu hướng tăng chỉ tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Tác giả: NGUYỄN LONG - HOÀNG HƯNG