Thúc đẩy năng lượng tái tạo vì mục tiêu đưa phát thải ròng về "0"

Video - cách đây 7 tháng

Thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo vì mục tiêu đưa phát thải ròng về "0" vừa là điều kiện cần vừa là động lực cho sự phát triển bền vững.

Tác giả: THÙY LINH