Thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 1 năm

Cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân cùng tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo gắn với mục tiêu phát triển bền vững.

Tác giả: Minh Anh