Trà Vinh: Không đánh đổi môi trường lấy kinh tế

Video - cách đây 1 năm

Trong bảng xếp hạng PCI 2022, Trà Vinh đã có sự nhảy vọt 25 bậc. Trong đó, chỉ số xanh cấp tỉnh lần đầu tiên được đánh giá và Trà Vinh đoạt ngôi vị quán quân.

Tác giả: TRUNG THÀNH - HẢI NGÂN