VIỆC TỬ TẾ: Tình người Đà Nẵng giữa đại dịch COVID-19

Người tốt - việc tốt - cách đây 4 tuần

Khi TP. Đà Nẵng đối mặt với vô vàn khó khăn bởi dịch bệnh cũng là lúc người dân sát lại gần nhau hơn, miệt mài hỗ trợ nhau để cùng vượt qua khó khăn trước mắt.

Tác giả: TUẤN VỸ