Xây dựng chính sách thuế, hải quan ngày càng minh bạch

Diendandoanhnghiep.vn Bộ Tài chính mong muốn nhận được nhiều sự đóng góp thẳng thắn, xây dựng của cộng đồng doanh nghiệp để tiếp tục xây dựng chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan ngày càng minh bạch.

Đó là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai tại Hội nghị Đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2020, diễn ra sáng ngày 24/11 tại Hà Nội.

Hội nghị đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan

Hội nghị đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan diễn ra sáng ngày 24/11 tại Hà Nội.

Tăng cường tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng cho rằng, đây là một sự kiện thường niên mang ý nghĩa to lớn trong việc thể hiện quyết tâm của Bộ Tài chính với cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các thủ tục, tạo môi trường bình đẳng, minh bạch cho các hoạt động kinh tế, nâng cao ý nghĩa của mối quan hệ công tư vì mục tiêu phát triển đất nước.

Theo Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng, ngành Thuế và Hải quan có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nguồn thu của nhà nước và góp phần quan trọng trong tạo không khí thông thoáng, thuận lợi trong môi trường kinh doanh.

Cộng đồng doanh nghiệp luôn ghi nhận sự cải cách mạnh mẽ của Bộ Tài chính mà cụ thể là ngành Thuế và Hải quan thời gian qua trong việc đồng hành, cảm thông, chia sẻ và có hướng dẫn về thủ tục để doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Đặc biệt, nhiều vấn đề doanh nghiệp phản ánh đã được lắng nghe, trao đổi và có hướng xử lý giải quyết mang đến sự an tâm lớn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, năm 2020, tình hình kinh tế xã hội trong nước và quốc tế gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bênh COVID-19. Để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với tác động của dịch bệnh COVID-19, Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân.

Cụ thể như: gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác; tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025; tăng mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân qua đó giảm nghĩa vụ thuế của cá nhân; giảm tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết 31/12/2020; giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết 31/12/2020; thực hiện miễn thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng để phục vụ việc phòng chống dịch bệnh như khẩu trang y tế, nguyên liệu để sản xuất khẩu trang, nước rửa tay sát trùng...; giảm thuế nhập khẩu đối với một số nhóm mặt hàng nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển các ngành nông nghiệp, cơ khí, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp ô tô...

Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ ngành rà soát, xây dựng và ban hành theo thẩm quyền 21 Thông tư điều chỉnh mức thu phí, lệ phí đang được quy định tại 31 Thông tư thu phí, lệ phí hiện hành, qua đó giảm mức thu nhiều khoản phí, lệ phí với mức giảm cao.

Tổng số tiền thuế và thu ngân sách đã gia hạn, miễn, giảm theo các chính sách đã ban hành đến nay là khoảng 99,3 nghìn tỷ đồng, ước thực hiện cả năm 2020 là khoảng 110 nghìn tỷ đồng (trong đó số tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 80 nghìn tỷ đồng; số được miễn, giảm khoảng 30 nghìn tỷ đồng).

Bộ Tài chính cũng đã phối hợp cùng các Bộ, ngành, cơ quan thực hiện các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người lao động, người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, đến nay đã hỗ trợ cho 12,79 triệu đối tượng bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 với số tiền là 12,69 nghìn tỷ đồng.

Những vướng mắc của DN đã được Thứ trưởng Vũ Thị Mai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế Nguyễn Thị Thanh Hằng trực tiếp trả lời tại Hội nghị.

Những vướng mắc của doanh nghiệp đã được Thứ trưởng  Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế Nguyễn Thị Thanh Hằng trực tiếp trả lời tại Hội nghị.

Theo đại diện Bộ Tài chính, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2020 nhưng các kết quả thu NSNN của cả giai đoạn vẫn cơ bản đạt mục tiêu đề ra, quy mô thu NSNN bình quân giai đoạn 5 năm 2016-2020 đạt khoảng 24,5% GDP, tỷ lệ thu từ thuế, phí khoảng 20,4% GDP. Nguồn thu từ thuế, phí đã ngày càng bền vững và đảm bảo cho đầu tư phát triển, duy trì bộ máy, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh quốc phòng. Những kết quả tích cực trên trong thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng doanh nghiệp.

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Tại hội nghị, Thứ trưởng Vũ Thị Mai chia sẻ, thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia các năm qua và giai đoạn 2016-2020, đặc biệt năm 2020, Chính phủ luôn ưu tiên chú trọng việc cải cách thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục về thuế, hải quan để tạo môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi cho các doanh nghiệp, tạo thuận lợi trong việc thực hiện các nghĩa vụ về thuế với Nhà nước. Bộ Tài chính đã và đang triển khai trên nhiều mặt công tác, tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực thuế, với mục tiêu cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử, Bộ Tài chính đã tiếp tục đẩy mạnh triển khai các ứng dụng quản lý thuế hiện đại, tạo thuận lợi cho người nộp thuế: Đã cung cấp 194 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và 63 cục thuế. Trong đó, đã tích hợp 150 thủ tục hành chính qua Cổng Dịch vụ công quốc gia; hệ thống khai thuế điện tử đã phục vụ khoảng 99,32% doanh nghiệp đang hoạt động với hơn 11,28 triệu hồ sơ; đã phối hợp với 55 ngân hàng thương mại triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử với khoảng 780,6 nghìn doanh nghiệp (đạt tỷ lệ 97,63%)... Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; đã triển khai lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy tại 2 Cục Thuế: TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh...

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực hải quan, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành để hoàn thành triển khai 202 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành trên Cơ chế một cửa quốc gia kết nối với 3,2 triệu hồ sơ của hơn 40 nghìn doanh nghiệp. Đồng thời, đã cung cấp gần 90% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; đã kết nối với 9 nước ASEAN để trao đổi C/O mẫu D điện tử; thực hiện hải quan điện tử với sự tham gia của hơn 99,65% doanh nghiệp tại 100% đơn vị hải quan trên phạm vi toàn quốc, qua đó rút ngắn thời gian làm thủ tục hải quan cho doanh nghiệp; tăng cường triển khai đề án nộp thuế điện tử với số thu ngân sách bằng phương thức điện tử đạt tỷ lệ trên 98,6% tổng số thu ngân sách của cơ quan hải quan. Song song với đó, Bộ Tài chính đã xây dựng và triển khai thành công Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi, đã triển khai chính thức Hệ thống Quản lý giám sát hàng hóa hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Để các chính sách thực sự phát huy hiệu quả trong thực tế, về phía cơ quan quản lý nhà nước về thuế và hải quan, Bộ Tài chính mong nhận được các phản hồi tích cực từ phía cộng đồng doanh nghiệp. Qua buổi làm việc hôm nay, cũng như trong thời gian tới, Bộ Tài chính hy vọng tiếp tục nhận được nhiều sự đóng góp thẳng thắn, xây dựng của cộng đồng doanh nghiệp về chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan của Việt Nam, nhằm tiếp tục cải cách, hoàn thiện theo hướng ngày càng minh bạch, cụ thể hơn, giúp người nộp thuế thực hiện chính sách thuế được đầy đủ, nhanh chóng và thuận tiện, góp phần khuyến khích đầu tư, khuyến khích xuất khẩu, và phù hợp với thông lệ quốc tế, cam kết quốc tế trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới của Việt Nam” - Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, đại diện Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan đã giới thiệu các chính sách, thủ tục hành chính mới về thuế, hải quan được ban hành từ tháng 9/2019 đến thời điểm hiện tại. Theo đó, đối với lĩnh vực thuế có 15 văn bản Nghị quyết, Nghị định, Thông tư. Trong khi đó, đối với Hải quan có 16 văn bản quy phạm pháp luật bao gồm 6 Nghị định, 3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 07 Thông tư.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Xây dựng chính sách thuế, hải quan ngày càng minh bạch tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1628148008 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1628148008 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7
 
Khảo sát