Bắc Giang: Chung tay cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Diendandoanhnghiep.vn Chỉ số PCI của tỉnh Bắc Giang nằm trong nhóm các tỉnh, thành có chất lượng điều hành kinh tế khá, đạt 64,74 điểm, tăng 0,76 điểm so với năm 2020 (63,98 điểm)

>> Bắc Giang quyết tâm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Theo báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021, tỉnh Bắc Giang nằm trong nhóm các tỉnh, thành có chất lượng điều hành kinh tế khá, đạt 64,74 điểm, tăng 0,76 điểm so với năm 2020 (63,98 điểm).

Có thể thấy, trong những năm qua, việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh luôn được lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, các cấp xác định là nhiệm vụ trọng tâm; tập trung các giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư… do đó môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang đã có sự chuyển biến, thu hút đầu tư đạt kết quả rất tích cực.

Tuy nhiên, trong xu thế hiện nay, vai trò của cộng đồng doanh nghiệp đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giải quyết việc làm, an sinh xã hội, đóng góp cho ngân sách nhà nước… là rất quan trọng, do vậy nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh phải được thực hiện thường xuyên và liên tục.

Có thể khẳng định rằng, địa phương có nhiều lợi thế về lao động, tài nguyên, cơ sở hạ tầng và các chính sách ưu đãi hấp dẫn nhưng nếu môi trường pháp lý, kinh doanh không minh bạch, thông tin không công khai, chi phí không chính thức lớn thì doanh nghiệp sẽ cảm thấy quan ngại với các quyết định đầu tư và các lợi thế thu hút đầu tư của địa phương sẽ bị “lu mờ”.

Dưới đây là một số ý kiến của lãnh đạo các sở, ngành về quyết tâm tiếp tục cải thiện các Chỉ số thành phần của PCI tỉnh Bắc Giang:

Ông Trần Quang Tấn - Giám đốc Sở Công Thương:
“Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp” cần thực chất hơn

Tỉnh Bắc Giang hiện có khoảng 12.800 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, phần lớn trong số đó là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Để thực hiện tốt việc cải thiện điểm số, chỉ số thành phần “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp”, Sở Công Thương tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao hơn thứ hạng đối với 04 chỉ tiêu có xếp hạng cao năm 2021.

Ngoài ra, Sở Công Thương sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, tiết kiệm năng lượng…

Cùng với đó, Sở sẽ cùng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn, cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi có nhu cầu thuê lại mặt bằng sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Phối hợp với các sở, ngành tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tiếp cận các thông tin thị trường.

Ông Lương Văn Nghiệp – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang:
Nỗ lực cải thiện chỉ số “tiếp cận đất đai”

Để nâng cao chỉ số “Tiếp cận đất đai”, cần đảm bảo một số tiêu chí sau: Tỷ lệ doanh nghiệp có mặt bằng kinh doanh và có Giấy CNQSD đất trên hoặc bằng 60%; Số ngày chờ đợi để được cấp Giấy CNQSDĐ dưới hoặc bằng 8; Doanh nghiệp đánh giá rủi ro bị thu hồi đất dưới hoặc bằng 1.50; Doanh nghiệp không gặp cản trở về tiếp cận/mở rộng mặt bằng kinh doanh trên hoặc bằng 60.00%; Khó khăn về thiếu quỹ đất sạch dưới hoặc bằng 13.00%; Giải phóng mặt bằng chậm dưới hoặc bằng 15.00%; Việc cung cấp thông tin về đất đai không thuận lợi, nhanh chóng dưới hoặc bằng 20.00%; Nếu bị thu hồi đất, doanh nghiệp sẽ được bồi thường thỏa đáng trên hoặc bằng 33.00%; Thay đổi khung giá đất của tỉnh phù hợp với thay đổi giá thị trường trên hoặc bằng 84.00%; Doanh nghiệp thực hiện TTHC đất đai trong vòng 2 năm qua không gặp khó khăn trên hoặc bằng 38.00%; Không có Giấy CNQSD đất do lo ngại TTHC rườm rà/cán bộ nhũng nhiễu dưới hoặc bằng 10.00%. Quy định thời gian cụ thể để hoàn thành việc chỉnh sửa, bổ sung, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Tùy theo khối lượng công việc, nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung UBND huyện yêu cầu mốc thời gian mà tổ chức thực hiện công tác bồi thường GPMB phải hoàn thành để trình UBND huyện phê duyệt và ban hành Quyết định thu hồi đất.

Hạn chế việc trình dự thảo Quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành quá nhiều lần trong cùng một dự án.

Ông Trần Văn Hà – Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:
Nâng cao chỉ số đào tạo lao động

Để cải thiện Chỉ số đào tạo lao động, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Sở Lao động - TB&XH tập trung vào các giải pháp như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp có nhu cầu trên địa bàn thành lập cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp của doanh nghiệp hoặc liên kết với cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tổ chức đào tạo mới, đào tạo lại lao động.

Cùng với đó, Sở cũng đã hướng dẫn các doanh nghiệp lập hồ sơ đào tạo, cấp chứng chỉ, chứng nhận cho người lao động theo hướng đơn giản, thuận lợi...

Sở cũng tập trung thực hiện đúng quy định chính sách hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nhà giáo dục nghề nghiệp, người lao động trong doanh nghiệp tham gia giảng dạy; chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên, người lao động học nghề trình độ cao đẳng, trung cấp theo Nghị quyết của tỉnh.

Ông Đỗ Mạnh Hùng – Phó Cục trưởng Cục Thuế:
Cải thiện chỉ số “Chi phí không chính thức”

Để cải thiện Chỉ số “Chi phí không chính thức”, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang đã tăng cường kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan Thuế, kịp thời phát hiện những sai sót để hướng dẫn điều chỉnh, đồng thời xử lý nghiêm các sai phạm kê khai thuế (06 tháng đầu năm thực hiện kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở của cơ quan Thuế được 4.007 hồ sơ khai thuế).

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng việc thực hiện phân tích rủi ro, đánh giá những rủi ro trọng yếu để thực hiện thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, hướng tới mục tiêu giảm thời gian làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp.

Năm 2021, tại Cục Thuế thời gian thanh tra thuế trực tiếp tại doanh nghiệp bình quân là 57 giờ/cuộc (7,1 ngày), quy định theo quy trình thanh tra, kiểm tra thuế của Tổng cục Thuế là không quá 30 ngày làm việc; kiểm tra thuế bình quân là 30 giờ/cuộc (3,8 ngày), quy định theo quy trình thanh tra, kiểm tra thuế của Tổng cục Thuế là không quá 10 ngày làm việc; và mức thực hiện trên là đều giảm so với mức thực hiện năm 2020.

Ông Từ Quốc Hiệu - Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang:
Lưu ý công tác phòng chống dịch tại các khu công nghiệp

Từ đầu năm 2022 Sở Y tế tiếp tục triển khai việc mở rộng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Đồng thời, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng triển khai phần mềm một cửa điện tử và các phần mềm khác tại Sở rất hiệu quả. Các đơn vị thường xuyên đẩy dữ liệu khám chữa bệnh lên cổng HSSK% để phục vụ công tác quản lý, đến nay các dữ liệu hàng tháng được đẩy lên cổng HSSK đạt trên 90%.

Trong việc hỗ trợ doanh nghiệp phòng chống dịch bệnh để đảm bảo sản xuất, Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Y tế khu công nghiệp và điều động 22 viên chức về làm việc để đáp ứng nhu cầu công tác y tế, đặc biệt là công tác phòng chống dịch tại các KCN.

Để luôn chủ động trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác, nơi lưu trú, ký túc xá hoặc khu vực ngoài cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp đều được bố trí để triển khai cơ sở thu dung, cách ly, chăm sóc với người lao động, đảm bảo đáp ứng thu dung được tối thiểu 5% số người lao động. Nhờ vậy, trong đại dịch doanh nghiệp đã sớm ổn định sản xuất khi dịch bệnh được khống chế, sau khi dịch bệnh được kiểm soát doanh nghiệp và người lao động yên tâm lao động, sản xuất kinh doanh.

Ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang:
Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Để có nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, Bắc Giang luôn chú trọng công tác bồi dưỡng HS giỏi, HS năng khiếu trên cơ sở đảm bảo giáo dục toàn diện. Nhất là xây dựng, phát triển Trường THPT Chuyên là trường trọng điểm cấp THPT và quan tâm bồi dưỡng HS giỏi quốc gia, nâng dần mục tiêu đáp ứng yêu cầu của các kỳ thi khu vực và quốc tế.

Chỉ đạo tiếp tục xây dựng các trường điểm các cấp học, duy trì xây dựng 10 trường THCS trọng điểm chất lượng cao trở thành những mô hình điểm, đi đầu về đổi mới giáo dục, PPDH, kiểm tra, đánh giá, bồi dưỡng GV, HS và tạo nguồn tuyển sinh chất lượng cao cho các trường chuyên.

Tiếp tục quan tâm đầu tư CSVC xây dựng, nâng cấp Trường THPT Chuyên. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ HS Trường THPT Chuyên, HS trường THCS trọng điểm chất lượng cao và GV tham gia bồi dưỡng HS giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, khu vực và quốc tế trên địa bàn tỉnh. Đồng thời duy trì hiệu quả Quỹ Khuyến học Thân Nhân Trung để thưởng cho GV bồi dưỡng và HS tham gia thi khu vực, quốc tế.

Ông Ngô Thanh Tuyền - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Quản lý các KCN Bắc Giang:
Đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp

Xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nên thời gian qua, chúng tôi đã tập trung đầu tư trang thiết bị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc.

Đặc biệt, Chi cục triển khai hệ thống thông quan tự động, dịch vụ công trực tuyến, cơ chế một cửa quốc gia (VNACCS/VICS)… để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về thuế, hải quan nhanh nhất. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, luôn lắng nghe để kịp thời nắm bắt, xử lý những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan.

Nhờ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan và triển khai các giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp nên Chi cục góp phần quan trọng trong hoạt động thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư trên địa bàn.

Ngoài ra, hàng năm chúng tôi thường xuyên tổ chức đối thoại doanh nghiệp, phát huy tinh thần trách nhiệm phục vụ của cán bộ công chức đối với doanh nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Ông Hà Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch HĐQT, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang:
Động lực cho doanh nghiệp phát triển từ cải cách hành chính

Thực tế, những năm qua công tác cải cách hành chính của tỉnh Bắc Giang đã được cải cách rất nhiều. Đơn cử như việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công đã góp phần giảm bớt và rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính.

Hiện nay các cấp, các sở ngành của Bắc Giang đã và đang rất tích cực trong việc cải cách thủ tục hành chính cũng như đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, đưa kinh tế tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Đứng trên góc độ doanh nghiệp, chúng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của mình để các cơ quan quản lý nhà nước có những khắc phục, cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh nhà. Theo tôi, đây là thời điểm toàn bộ nền kinh tế đang trong giai đoạn phục hồi và bứt phá, doanh nghiệp phải tận dụng thời gian để phục hồi và phát triển.

Vì vậy, chúng tôi kỳ vọng thời gian thực hiện các thủ tục hành chính cần đảm bảo nhanh gọn hơn nữa tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Bởi vì nếu có những thủ tục không kịp thời thì doanh nghiệp ảnh hưởng rất nhiều trong vấn đề thực thi dự án của mình.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang: Chung tay cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1670532683 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1670532683 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7