Bộ GDĐT yêu cầu khôi phục chức danh Phó Hiệu trưởng cho người đang bị xem xét kỷ luật?

Diendandoanhnghiep.vn Việc Bộ GDĐT liên tục “thúc ép” nhà trường khôi phục chức danh Phó Hiệu trưởng cho người đã có kết luận sai phạm về tài chính liệu có khách quan và đúng với định hướng về công tác nhân sự cấp quản lý?

Liên tục ra văn bản “thúc ép”

Liên quan đến việc kiện toàn nhân sự chủ chốt của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) liên tục có văn bản “thúc ép” nhà trường khôi phục chức danh Phó Hiệu trưởng đối với TS.Trương Thị Hiền. Trong khi, bà Hiền với vai trò Nguyên kế toán trưởng chịu trách nhiệm về những sai phạm liên quan đến công tác tài chính đã được chính Bộ GDĐT nêu tại Kết luận thanh tra số 611/KL-BGDĐT ngày 25/6/2021.

Văn bản của Bộ GDĐT yêu cầu trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM khôi phục các chức vụ của TS. Trương Thị Hiền.

Văn bản của Bộ GDĐT yêu cầu trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM khôi phục các chức vụ của TS. Trương Thị Hiền.

Cụ thể, văn bản số 2787/BGDĐT-TCCB ngày 06/7/2021 của Bộ GDĐT cho rằng, Chủ tịch Hội đồng trường ký văn bản ban hành Thông báo số 07/TB-HĐT ngày 16/3/2021 về việc không giao thực hiện chức trách nhiệm vụ, thẩm quyền chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với TS.Trương Thị Hiền (không căn cứ trên Nghị quyết của Hội đồng trường) là không đúng với quy định tại Khoản 10, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

“Việc Chủ tịch Hội đồng trường ký thông báo 07/TB-HĐT không đúng quy định, dẫn đến việc TS.Trương Thị Hiền không được tham gia với vai trò Thường vụ Đảng ủy và Phó Hiệu trưởng trong các hội nghị thực hiện quy trình Hiệu trưởng; từ đó, ảnh hưởng đến kết quả các bước thực hiện quy trình Hiệu trưởng", văn bản của Bộ GDĐT nêu.

Tiếp đó, ngày 17/12/2021, Bộ GDĐT ban hành văn bản số 5900/BGDĐT-TCCB về việc kiện toàn Hội đồng trường và kiện toàn các vị trí lãnh đạo của Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Văn bản của Bộ yêu cầu, tập thể lãnh đạo Trường xây dựng trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền của chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với bà Trương Thị Hiền và các chức vụ quản lý cấp phòng, khoa và tương đương trở xuống đã hết thời hạn bổ nhiệm; xin ý kiến Đảng ủy trường và trình Hội đồng trường xem xét, quyết định.

Hội đồng trường thực hiện xem xét, quyết định việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền của chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với TS.Trương Thị Hiền và các chức vụ quản lý cấp phòng, khoa và tương đương trở xuống theo đúng trình tự, thủ tục do hội đồng trường quyết định. Hội đồng trường thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của bà Trương Thị Hiền và các chức danh quản lý khác theo đúng quy định của pháp luật. 

Mới đây nhất, ngày 12/4/2022 Bộ GDĐT tiếp tục có văn bản số 1393/BGDĐT-TCCB yêu cầu Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP. HCM thu hồi Thông báo số 07/TB-HĐT ngày 16/3/2021 về việc không giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với TS.Trương Thị Hiền, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của TS.Trương Thị Hiền theo quy định; Báo cáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP. HCM khôi phục Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP. HCM theo các quy định của Đảng đối với TS.Trương Thị Hiền.

Có đúng với định hướng về công tác nhân sự cấp quản lý?

Luật sư Phạm Đoàn Thanh Diệu, Công ty Luật TheLegal cho biết, theo Khoản 10, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học không có điều khoản nào quy định khi ký Thông báo phải ra Nghị quyết. Hơn nữa, Hội đồng Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã khẳng định đây chỉ là một thông báo cho sự kiện sau khi Hội đồng trường họp xem xét việc giao thực hiện chức trách nhiệm vụ thẩm quyền chức vụ Phó Hiệu trưởng khi chức vụ này không có người đảm nhiệm và  chỉ ra Nghị quyết giao thực hiện nhiệm vụ cho PGS.TS Lê Hiếu Giang theo đề xuất của Hiệu trưởng.

Việc Bộ GDĐT liên tục “thúc ép” nhà trường khôi phục chức danh Phó Hiệu trưởng cho bà Trương Thị Hiền khi đã có kết luận sai phạm về tài chính liệu có khách quan và đúng với định hướng về công tác nhân sự cấp quản lý?

Việc Bộ GDĐT liên tục “thúc ép” nhà trường khôi phục chức danh Phó Hiệu trưởng cho bà Trương Thị Hiền khi đã có kết luận sai phạm về tài chính liệu có khách quan và đúng với định hướng về công tác nhân sự cấp quản lý?

Theo Luật sư Diệu, khoản 4 Điều 49 Nghị đinh 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định, trường hợp viên chức quản lý khi hết thời hạn bổ nhiệm mà chưa có quyết định bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thì không được thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền của chức vụ quản lý hiện giữ. Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền của chức vụ quản lý đó do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, quyết định.

“Như vậy, dù có hay không thông báo này, TS.Trương Thị Hiền cũng không phát sinh mới trách nhiệm và nhiệm vụ Phó Hiệu trưởng. Bởi trách nhiệm và nhiệm vụ Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ trước của bà Hiền đã kết thúc. Do đó, Bộ GDĐT cho rằng, Thông báo 07 không đúng quy định dẫn đến  bà Trương Thị Hiền có tư cách Phó Hiệu trưởng và Ủy viên Ban trường vụ vào thời điểm Nhà trường thực hiện quy trình là không có cơ sở pháp lý”, LS Phạm Đoàn Thanh Diệu phân tích.

Đồng quan điểm trên, Luật sư Vũ Thị Tuyết Mai, Công ty Luật TNHH Law StarUp cũng cho rằng, Thông báo 07 hoàn toàn không làm thay đổi được việc Hội đồng trường “không có Nghị quyết giao” hay nói cách khác là “không có quyết định  giao“ thực hiện chức trách nhiệm vụ Phó Hiệu trưởng cho bà Trương Thị Hiền. Bởi trước đó, bà Trương Thị Hiền đã hết nhiệm kỳ (thời hạn bổ nhiệm), nghĩa là bà Hiền đã thôi không làm công tác quản lý. “Vậy căn cứ pháp lý nào và quy định nào để khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Trương Thị Hiền như yêu cầu của Bộ GDĐT?”, Luật sư Vũ Thị Tuyết Mai đặt câu hỏi.

Hơn nữa, Kết luận thanh tra số 611/KL-BGDĐT ngày 25/6/2021 của Bộ GDĐT cũng nêu rõ, bà Trương Thị Hiền với vai trò Nguyên kế toán trưởng chịu trách nhiệm đối với các sai phạm trong việc ký bảng kê chứng từ rút dự toán và danh sách chi trả tiền miễn học phí sinh viên sư phạm không đúng quy định với khoản tiền lên đến hơn 11 tỉ đồng, đề xuất sử dụng kinh phí cấp bù học phí sinh viên sư phạm, cấp bù tiền miễn giảm học phí không đúng quy định, việc sử dụng số tiền chênh lệch nói trên không đúng mục đích, tính chất nguồn kinh phí, đây là vi phạm quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Mặt khác, căn cứ khoản 1.1.3 Chương III Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 09/12/2021 về việc thực hiện một số nội dung Quy định 22/QĐ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng: “Cán bộ, đảng viên đang trong thời gian bị kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét, xử lý kỷ luật, bị kiến nghị xử lý vi phạm theo kết luận thanh tra, giải quyết tố cáo và bị điều tra thì chưa thực hiện quy hoạch, ứng cử, đề cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại khi đã đến thời hạn bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, đào tạo, thi nâng ngạch, bậc, phong, thăng quân hàm, nâng lương, phong tặng danh hiệu, khen thưởng, từ chức hoặc thôi việc”.

Với các sai phạm về tài chính của bà Trương Thị Hiền, Bộ GDĐT chưa có văn bản nào đề nghị Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM xử lý nghiêm. Trong khi Bộ lại liên tục “thúc ép” nhà trường phải khôi phục chức danh Phó Hiệu trưởng và các quyền lợi của TS.Trương Thị Hiền, liệu có khách quan, có đúng với định hướng về công tác nhân sự cấp quản lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước?.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Bộ GDĐT yêu cầu khôi phục chức danh Phó Hiệu trưởng cho người đang bị xem xét kỷ luật? tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1656596660 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1656596660 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7