Hải Dương: Phân bổ hơn 1.286 tỷ đồng vốn đầu tư công

Diendandoanhnghiep.vn HĐND tỉnh Hải Dương đã thông qua Nghị quyết phân bổ hơn 1.286 tỷ đồng trên tổng số 2.503 tỷ đồng tổng kế hoạch vốn phân bổ chi tiết nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.

>>> Thủ tướng đề nghị Hải Dương cần đi lên từ nội lực

Theo đó, tại Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, căn cứ kết quả giải ngân vốn ngân sách địa phương, HĐND tỉnh Hải Dương thông qua quyết nghị tờ trình về việc phân bổ kế hoạch đầu tư  công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025. Chuyển nguồn chi đầu tư phát triển năm 2022 sang năm 2023 và phân bổ vốn ngân sách địa phương năm 2023 (lần 2) của UBND tỉnh.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét và cho ý kiến về các tờ trình của UBND tỉnh về việc quyết định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2023; phân bổ kinh phí Trung ương bổ sung thưởng vượt thu năm 2021. Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023.

Phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021 - 2025, chuyển nguồn chi đầu tư phát triển năm 2022 sang năm 2023 và phân bổ vốn ngân sách địa phương năm 2023 (lần 2). Chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình phát sinh năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Năm 2023, Hải Dương đã phân bổ, giao hơn 5.800 tỷ đồng vốn đầu tư công cho các địa phương, ban quản lý dự án, chủ đầu tư. Trong đó có hơn 4.700 tỷ đồng ngân sách địa phương và gần 1.100 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương (ảnh minh họa)

Năm 2023, Hải Dương đã phân bổ, giao hơn 5.800 tỷ đồng vốn đầu tư công cho các địa phương, ban quản lý dự án, chủ đầu tư. Trong đó có hơn 4.700 tỷ đồng ngân sách địa phương và gần 1.100 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương (ảnh minh họa)

Cụ thể, UBND tỉnh Hải Dương đề nghị phân bổ hơn 1.286 tỷ đồng trên tổng số 2.503 tỷ đồng tổng kế hoạch vốn phân bổ chi tiết nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.

Trong đó, cấp bổ sung vốn điều lệ Quỹ Phát triển đất tỉnh Hải Dương là gần 522,2 tỷ đồng, phân bổ đủ vốn cho 6 dự án  khởi công mới dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 là gần 764 tỷ đồng (Dự án Đầu tư xây dựng đường vào khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc 1/2 tuyến bên trái từ ngã ba An Lĩnh đến ngã ba Đầu Rồng; Dự án Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B đoạn nối từ đường tỉnh 395 đến đường trục Bắc - Nam, huyện Thanh Miện. Dự án Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...).

UBND tỉnh Hải Dương cũng đề nghị HĐND tỉnh cho phép chuyển nguồn hơn 780,1 tỷ đồng sang năm 2023 phân bổ cho dự án đầu tư công. Trong đó, kế hoạch vốn bổ sung tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022 tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh là 180,029 tỷ đồng; nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách bổ sung cho chi đầu tư phát triển năm 2022 chưa phân bổ chi tiết là 600,073 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương, tổng kế hoạch vốn năm 2023 chưa phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công là hơn 1.507 tỷ đồng. UBND tỉnh đề nghị cấp bổ sung vốn điều lệ Quỹ Phát triển đất tỉnh Hải Dương là 422,186 tỷ đồng. Bổ sung cho 1 dự án chuyển tiếp theo tiến độ và khả năng giải ngân trong năm 2023 là 50 tỷ đồng; phân bổ đủ vốn cho 7 dự án khởi công mới theo tiến độ và khả năng giải ngân trong năm 2023 là 430,53 tỷ đồng. Vốn phân bổ chi tiết sau là 604,364 tỷ đồng.

Tại báo cáo thẩm tra, Ban Kinh tế  - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với phương án phân bổ như đề xuất của UBND tỉnh và đề nghị UBND tỉnh phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến hết năm 2023 đạt 95% theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hằng năm giữa các dự án trước ngày 15.11, không để xảy ra tình trạng khối lượng thực hiện vượt kế hoạch được giao.

Ngoài ra, 75 dự án được đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023 ở 3 cấp ngân sách với tổng số tiền gần 371 tỷ đồng.

Cụ thể, trong 75 dự án được UBND tỉnh đề nghị kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư công có 22 dự án của ngân sách cấp tỉnh (gần 332 tỷ đồng), 23 dự án của ngân sách cấp huyện (gần 33,2 tỷ đồng), 30 dự án của ngân sách cấp xã gần 5,5 tỷ đồng).

Thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022 kéo dài sang năm 2023 không quá ngày 31/12/2023. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và quản lý vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước hiện hành.

Sau khi thẩm tra tờ trình này, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị HĐND tỉnh thống nhất nguyên tắc rà soát, cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023 đối với 75 dự án này.

Ban cũng đề nghị UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo chủ đầu tư dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, quyết toán dự án, thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn giao theo quy định của pháp luật hiện hành. Đặc biệt, gắn kết quả giải ngân với đánh giá hoàn thành nhiệm vụ được giao và đến ngày 31/12/2023 không giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là một trong các tiêu chí để xem xét đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và cán bộ, công chức liên quan...

75 dự án được đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023 ở 3 cấp ngân sách với tổng số tiền gần 371 tỷ đồng.

HĐND tỉnh Hải Dương đã thông qua Nghị quyết phân bổ hơn 1.286 tỷ đồng trên tổng số 2.503 tỷ đồng tổng kế hoạch vốn phân bổ chi tiết nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.

HĐND tỉnh Hải Dương đã thông qua Nghị quyết phân bổ hơn 1.286 tỷ đồng trên tổng số 2.503 tỷ đồng tổng kế hoạch vốn phân bổ chi tiết nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.

Thông tin nêu tại tờ trình của UBND tỉnh Hải Dương về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023 trình tại Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra chiều 20.3.

Cũng tại Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh, UBND tỉnh Hải Dương có tờ trình đề nghị HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình phát sinh năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị thu hồi 201,34 ha đất để thực hiện 57 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh. Một số dự án có diện tích đất thu hồi lớn như: Khu dân cư mới Đồng Sau Quán xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng (98.500 m2); khu đô thị Quang Thành, thị xã Kinh Môn (99.700 m2); khu dân cư mới thị trấn Tứ Kỳ (151.500 m2); đầu tư nhà máy sản xuất cấu kiện thép và gia công cơ khí ở cụm công nghiệp Nhân Quyền, huyện Bình Giang (12.603 m2)...

Tại tờ trình này, UBND tỉnh cũng đề nghị HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng 122,29 ha đất trồng lúa và 2,07 ha đất rừng phòng hộ để thực hiện 101 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

Một số dự án có diện tích được đề nghị chuyển mục đích sử dụng lớn là: Khu dân cư mới phía Tây Bắc phường An Lưu, thị xã Kinh Môn (80.000 m2); khu dân cư mới thôn Kim Lôi, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn (37.000 m2); đường gom dọc quốc lộ 5 phải tuyến từ ngã tư Ghẽ đi ngã tư Lai Cách (km40+240-km43+870), các đoạn còn lại và từ khu đô thị thương mại Lai Cách đến hết Công ty CP Giầy Cẩm Bình bên trái tuyến (5.500 m2)...

Sau khi xem xét tính cần thiết, sự phù hợp quy hoạch và bảo đảm tính khả thi, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình phát sinh trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Do trong danh mục dự án đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa có nhiều dự án đầu tư mở rộng trụ sở công an cấp xã và một số công trình phục vụ mục đích quốc phòng an ninh, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương khẩn trương cân đối bố trí vốn đầu tư công để triển khai thực hiện các công trình ngay trong năm 2023; hạn chế thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất sản xuất ngoài khu, cụm công nghiệp.

Năm 2023, Hải Dương đã phân bổ, giao hơn 5.800 tỷ đồng vốn đầu tư công cho các địa phương. Trong đó có hơn 4.700 tỷ đồng ngân sách địa phương và gần 1.100 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương.
Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Hải Dương: Phân bổ hơn 1.286 tỷ đồng vốn đầu tư công tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1701461070 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1701461070 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10