Hải Phòng: Cưỡng chế thu hồi hơn 13.000 m2 đất vàng

Diendandoanhnghiep.vn UBND quận Ngô Quyền (Hải Phòng) vừa thực hiện cưỡng chế hơn 13.000 m2 Công ty TNHH Du lịch và Đầu tư EIE tại lô 20A đường Lê Hồng Phong, Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi - Lê Hồng Phong.

>>> Hải Phòng: Thu hồi đất thực hiện dự án nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên

Theo thông tin từ UBND quận Ngô Quyền: Ngày 02/12/2005, UBND TP Hải Phòng có QĐ số 2803/QĐ-UB về việc giao đất cho Công ty TNHH Du lịch và Đầu tư EIE với diện tích 30.130,0 m2. Trong đó, yêu cầu Công ty hoàn thành khối siêu thị vào tháng 6/2006, hoàn thành khối tháp 21 tầng vào tháng 12/2010. Năm 2007, phần khối siêu thị và bãi đỗ xe trên diện tích đất 16.375 m2 đã được đưa vào sử dụng.

Ngày 25/8/2015, UBND thành phố cấp Giấy chứng nhận cho Công ty sử dụng 30.130,0 m2 đất tại lô 20A đường Lê Hồng Phong, thời hạn sử dụng: 70 (Bảy mươi) năm, kể từ ngày 02/12/2005 đến 02/12/2075.

Ngày 04/6/2020, UBND thành phố có Quyết định số 1437/QĐ-UBND về việc gia hạn sử dụng đất đối với Công ty để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại EIE tại Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi, phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, thời hạn gia hạn: 24 tháng, kể từ ngày 04/6/2020 đến ngày 04/6/2022.

Sáng nay, UBND quận Ngô Quyền đã cưỡng chế thu hồi đất của Công ty TNHH Du lịch và Đầu tư EIE tại lô 20A đường Lê Hồng Phong

UBND quận Ngô Quyền đã cưỡng chế thu hồi đất của Công ty TNHH Du lịch và Đầu tư EIE tại lô 20A đường Lê Hồng Phong

Ngày 22/8/2022, UBND thành phố có Quyết định số 2721/QĐ-UBND về việc giãn thời gian sử dụng đất đối với Công ty; thời gian được giãn: Kể từ ngày 04/6/2022 đến ngày 04/10/2022.

Ngày 25/10/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND Quận Ngô Quyền, UBND phường Đằng Giang kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại EIE do Công ty TNHH Du lịch và Đầu tư EIE làm Chủ đầu tư.

Theo kết quả kiểm tra hiện trạng xác định: Phần diện tích 13.524,9m2 hiện xây dựng một phần tường rào, quây tôn bảo vệ đất, tiến hành khoan thăm dò địa chất, khoan cọc thí nghiệm DI200 và D800, lắp đặt trạm biến áp, xây dựng 01 nhà Văn phòng, diện tích khoảng 80m2; thi công hệ thống cống ngầm thoát nước của Dự án; chưa xây dựng công trình tòa tháp 21 tầng theo quy hoạch và dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thông báo cưỡng chế thu hồi đất đối với Công ty TNHH Du lịch và Đầu tư EIE

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tại cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị thực hiện quyết định thu hồi đất của Công ty TNHH Du lịch và Đầu tư EIE

Trên cơ sở kết quả rà soát, báo cáo của các Sở, ngành; ngày 29/12/2022, Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định số 4511/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích 13.524,9 m2 đất do Công ty TNHH Du lịch và Đầu tư EIE đang quản lý, sử dụng tại lô 20A đường Lê Hồng Phong, Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi, phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật đất đai năm 2013.

Thực hiện Quyết định số 4511/QĐ-UBND ngày 29/12/2022; Công văn số 1858/VP-ĐC2 ngày 23/3/2023 của UBND thành phố về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất đối với Công ty TNHH Du lịch và Đầu tư EIE, ngày 31/3/2023 và ngày 03/4/2023, UBND Quận Ngô Quyền đã tổ chức các cuộc tuyên truyền, vận động Công ty chấp hành Quyết định thu hồi đất của UBND thành phố và di chuyển toàn bộ tài sản ra khỏi khu đất thu hồi để bàn giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tuy nhiên, Công ty TNHH Du lịch và Đầu tư EIE không tham gia các cuộc họp nêu trên và có các Thông báo số 26/2023/TB-EIE ngày 31/3/2023 và Thông báo số 27/2023/TB-EIE ngày 03/4/2023 gửi UBND Quận Ngô Quyền về việc không tham gia cuộc họp tuyên truyền, vận động bàn giao đất theo Giấy mời của UBND Quận Ngô Quyền.

Ngày 04/4/2023, UBND Quận Ngô Quyền ban hành Quyết định số 474/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với Công ty TNHH Du lịch và Đầu tư EIE tại lô 20A đường Lê Hồng Phong, Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi, phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền.

cưỡng chế thu hồi đất của Công ty TNHH Du lịch và Đầu tư EIE tại lô 20A đường Lê Hồng Phong

Cưỡng chế thu hồi đất của Công ty TNHH Du lịch và Đầu tư EIE tại lô 20A đường Lê Hồng Phong

Ngày 07/11/2023, UBND quận đã có Thông báo số 1356/TB-UBND yêu cầu Công ty TNHH Du lịch và Đầu tư EIE di chuyển toàn bộ tài sản (cả trên đất và dưới đất) ra khỏi khu vực thu hồi đất tại địa chỉ: lô 20A đường Lê Hồng Phong, Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi, phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền trước 17h00 ngày 08/11/2023; bàn giao mặt bằng theo quy định. Sau thời gian trên, thành phố và UBND Quận Ngô Quyền không chịu trách nhiệm về thiệt hại nếu còn tài sản, thiết bị trên khu đất.

Ngày 08/11/2023, Ban thực hiện cưỡng chế Quận Ngô Quyền đã tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại với Công ty TNHH Du lịch và Đầu tư EIE, tuy nhiên, Công ty TNHH Du lịch và Đầu tư EIE vẫn không chấp hành bàn giao đất thu hồi theo Quyết định số 4511/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng và không chấp hành di chuyển tài sản theo yêu cầu của UBND Quận Ngô Quyền tại Thông báo số 1356/TB-UBND ngày 07/11/2023.

Thực hiện chủ trương của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 1674-TB/TU ngày 23/8/2023, chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 2117/UBND-ĐC2 ngày 05/9/2023 và đảm bảo công tác quản lý đất đai trên địa bàn, UBND Quận Ngô Quyền sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với Công ty TNHH Du lịch và Đầu tư EIE theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. UBND Quận Ngô Quyền yêu cầu Công ty TNHH Du lịch và Đầu tư EIE chấp hành bàn giao mặt bằng, khẩn trương di chuyển tài sản ra khỏi khu vực đất thu hồi theo đúng quy định.

Các lực lượng làm nhiệm vụ

Các lực lượng làm nhiệm vụ

Theo quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất của UBND quận Ngô Quyền, chính quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi 13.524,9 m2 do Công ty TNHH Du lịch và Đầu tư EIE không chấp hành quyết định thu hồi đất của UBND TP Hải Phòng.

Để đảm bảo việc quản lý, sử dụng đất theo quy định, tránh lãng phí tài nguyên, sáng 09/11/2023, UBND Quận Ngô Quyền đã triển khai lực lượng, tổ chức cưỡng chế thu hồi diện tích 13.524,9 m2 đất đối với Công ty TNHH Du lịch và Đầu tư EIE theo Quyết định số 4511/QĐ-UBND theo ngày 29/12/2022 của UBND thành phố. Quá trình cưỡng chế diễn ra theo trình tự, thủ tục quy định, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực, không có đối tượng chống đối người thi hành công vụ.

Trước đó, tại buổi họp báo ông Lê Khắc Nam có thông tin với báo chí: Năm 2005, UBND TP Hải Phòng có quyết định giao 30.130 m2 tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền để Công ty EIE thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại EIE.

Khu vực đất bị thu hồi

Khu vực đất bị thu hồi

Tuy nhiên, theo xác định của UBND TP Hải Phòng, Công ty TNHH Du lịch và Đầu tư EIE mới thực hiện hạng mục xây dựng siêu thị 3 tầng trên phần diện tích hơn 16.000 m2 đất. Hơn 13.500 m2 đất còn lại thuộc dự án, nằm ngay tại góc ngã tư Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm, lô đất có vị trí đắc địa tại Hải Phòng được quy hoạch xây dựng khối tháp 21 tầng, chủ đầu tư chậm đưa vào sử dụng.

Sau nhiều lần đôn đốc, tháng 6/2020, UBND TP Hải Phòng gia hạn thêm 24 tháng sử dụng đất nhằm tạo điều kiện cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Đến cuối tháng 12/2022, thành phố ra quyết định thu hồi diện tích đất nói trên và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) quản lý đến khi có quyết định khác của thành phố.

Ngoài ra, UBND TP Hải Phòng giao Sở TN&MT chủ trì cùng UBND quận Ngô Quyền, UBND phường Đằng Giang, Công ty EIE triển khai quyết định thu hồi đất của UBND TP, bàn giao mốc chỉ giới khu đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở quản lý theo quy định; đồng thời thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty EIE để thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định.

Giao UBND quận Ngô Quyền có trách nhiệm phối hợp với Sở TN&MT triển khai thực hiện Quyết định thu hồi đất của UBND TP; phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất trong việc quản lý, bảo toàn quỹ đất nêu trên; không để bị lấn, chiếm đất.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Cưỡng chế thu hồi hơn 13.000 m2 đất vàng tại chuyên mục Bất động sản của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1718242715 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1718242715 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10