Nghị quyết số 41-NQ/TW: Phát triển đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp dân tộc lớn mạnh

Diendandoanhnghiep.vn Chương trình hành động của Chính phủ đã quán triệt và cụ thể hoá đầy đủ, toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp tại Nghị quyết số 41- NQ/TW.

>>>Nghị quyết 41-NQ/TW: Nhiệm vụ mới đáp ứng thời kỳ mới

Ngày 10/5, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Hội nghị

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW được tổ chức ngày 10/5

Hội nghị được triển khai trên toàn quốc với điểm cầu Trung ương tại Hội trường A2, số 9 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội; Điểm cầu các ban, bộ, ngành, cơ quan trực thuộc Trung ương; Điểm cầu tại các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; Điểm cầu Đảng đoàn VCCI (Địa điểm 1: Tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. Địa điểm 2: Hội trường Chi nhánh VCCI khu vực TP Hồ Chí Minh, số 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh). Tổng số các điểm cầu là 4.322, trong đó điểm cầu Trung ương 1, điểm cầu cấp tỉnh 75, điểm cầu cấp huyện 735, điểm cầu cấp xã 3.150 với tổng số đại biểu là 206.926 đảng viên.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Duy Đông - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày Chương trình Hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tạp chí DĐDN trân trọng đăng toàn văn phát biểu của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông.

"Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09 -NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XI về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; nhằm phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức văn hoá kinh doanh mang bản sắc dân tộc, có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển của đất nước, ngày 10/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Ngay sau khi Nghị quyết số 41-NQ/TW được ban hành, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp nghiên cứu xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số số 41 - NQ/TW.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Chính phủ và VCCI chủ trì hội nghị

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Chính phủ và VCCI chủ trì hội nghị

Ngày 9/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66 - NQ/CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Chương trình hành động đã xác định các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để Chính phủ, các bộ ngành TW và địa phương tổ chức triển khai nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 41 - NQ/TW của Bộ Chính trị trên tinh thần đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp, lấy doanh nhân, doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi để các doanh nhân đầu tư kinh doanh, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Phần 1: Mục tiêu

Chương trình hành động của Chính phủ đặt ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2030 gồm:

Thứ nhất, có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, trong đó hình thành và phát triển nhiều doanh nhân lãnh đạo các tập đoàn kinh tế mạnh, có tiềm lực, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, phát huy vai trò mở đường dẫn dắt các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế.

Thứ hai, khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 65 - 70% GDP cả nước, khoảng 32 - 38% tổng việc làm trong nền kinh tế, 98 - 99% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu; tỷ lệ doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động xuất nhập khẩu trong tổng số doanh nghiệp đạt khoảng 10%.

Thứ ba, khoảng 65 - 70% chủ doanh nghiệp có trình độ đại học trở lên.

Thứ tư, khoảng 20 - 25% số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, 30 - 35% số doanh nghiệp có giám đốc hoặc người đứng đầu doanh nghiệp là nữ.

Thứ năm, có ít nhất 70 doanh nghiệp có vốn hóa thị trường đạt trên 1 tỷ USD, 120 doanh nghiệp có doanh thu thuần đạt trên 1 tỷ USD và 100 doanh nghiệp đạt lợi nhuận trước thuế trên 100 triệu USD.

Thứ sáu, số lượng doanh nghiệp được xếp vào danh sách doanh nghiệp có giá trị thương hiệu cao nhất của các tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới tăng 10% mỗi năm.

Thứ bẩy, có ít nhất 10 doanh nhân Việt Nam lọt vào danh sách tỷ phú đô la Mỹ thế giới, 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á do các tổ chức uy tín thế giới bình chọn.

Các mục tiêu phấn đấu đến năm 2045: Một số doanh nhân làm chủ các tập đoàn có khả năng dẫn dắt các chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, tiến tới hình thành một số chuỗi giá trị của Việt Nam trong các ngành ưu tiên, có thế mạnh của đất nước. Hình thành và phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín trong khu vực và trên trường quốc tế.

Phần 2: Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Để đạt được các chỉ tiêu cụ thể nêu trên, trong thời gian tới, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và các hiệp hội doanh nghiệp tập trung thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

ông Trần Duy Đông - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày Chương trình Hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW

 Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông trình bày Chương trình Hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW

Thứ nhất, nhóm nhiệm vụ giải pháp nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước.

Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương, tổ chức hiệp hội đẩy mạnh các hoạt động cung cấp thông tin, truyền thông, tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp để toàn xã hội nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước.

Một số nhiệm vụ giải pháp chính gồm: Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan tổ chức thường niên Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu.  Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương định kỳ tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp, doanh nhân để động viên, khuyến khích, vinh danh và nắm bắt mong muốn, yêu cầu hỗ trợ, xử lý trong thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, doanh nhân.

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông hoạt động đúng quy định, phản ánh đúng tình hình của doanh nhân, doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan, Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng môi trường truyền thông, báo chí thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, doanh nhân, tôn vinh doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật và đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, các tổ chức đại diện cho doanh nhân, doanh nghiệp tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ doanh nhân; tôn vinh, biểu dương các tấm gương doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu.

Thứ hai, nhóm nhiệm vụ giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển, cống hiến.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt các Nghị quyết của Chính phủ nhằm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh hiệu quả cho doanh nghiệp, doanh nhân.

Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Hợp tác xã và đẩy mạnh triển khai Luật Hợp tác xã năm 2023; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp năm 2020 nhằm khắc phục các bất cập, vướng mắc hiện nay; hoàn thiện sửa đổi, bổ sung Nghị định số 38/2018/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và Nghị định số 94/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia; hoàn thiện Đề án phát triển nguồn nhân lực ngành bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, tập trung vào các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô, nâng cao sức cạnh tranh, năng lực sản xuất.

Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; sơ kết Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và đề xuất sửa đổi, bổ sung Chiến lược trong thời kỳ mới. Xây dựng và hoàn thiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó chú trọng phát triển các dòng xe thế hệ mới, xe thân thiện với môi trường; hoàn thiện nghiên cứu xây dựng Dự án Luật Công nghiệp trọng điểm, Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Khoa học và Công nghệ theo hướng tạo đột phá trong cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tập trung các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ và đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động.

Bộ Tài chính sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp để tháo gỡ triệt để các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước; Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tạo kênh huy động vốn hiệu quả cho doanh nghiệp.

Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện các Nghị định, Nghị quyết, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024; Hoàn thiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chí môi trường và việc xác nhận đối với dự án được cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Bộ Tư pháp đẩy mạnh và đổi mới công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thiện Chiến lược quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý cho phát triển kinh tế số.

Bộ Công an phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, cản trở, tham nhũng tiêu cực đối với doanh nhân, doanh nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền gắn với quản lý, kiểm tra; không hình sự hóa các quan hệ kinh tế.

Bộ Nội vụ đôn đốc việc thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội sau khi được Quốc hội.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoàn thiện Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng; tiếp tục hướng dẫn các tổ chức tín dụng nghiên cứu, triển khai các chương trình, sản phẩm tín dụng phù hợp với các loại hình doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp hoạt động tại các địa bàn biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và phù hợp với các phương thức sản xuất kinh doanh mới.

Thanh tra Chính phủ tiếp tục rà soát, đổi mới công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; công khai trước kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp để tránh trùng lặp, chồng chéo; không thanh tra, kiểm tra khi không có căn cứ theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương ban hành các quy hoạch của tỉnh; công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tiếp tục rà soát, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn; tăng cường thu hút mọi nguồn lực đầu tư từ mọi thành phần kinh tế; chủ động thu hút, tiếp nhận các dự án đầu tư thực sự hiệu quả, hướng tới công nghệ tiên tiến, tiết giảm năng lượng, thân thiện với môi trường.

Tham vấn, lấy ý kiến rộng rãi các doanh nhân, doanh nghiệp trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách.

Thứ ba, nhóm nhiệm vụ giải pháp về phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm có tính chất đột phá để góp phần thực hiện mục tiêu chung của Nghị quyết số 41.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân giai đoạn 2026 - 2030 nhằm khuyến khích doanh nhân, doanh nghiệp học tập nâng cao trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; hoàn thiện Đề án “Xây dựng cơ chế, chính sách hình thành và phát triển doanh nghiệp dân tộc nhằm phát huy vai trò tiên phong trong một số ngành, lĩnh vực mới nổi, có lợi thế cạnh tranh nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ”.

Xây dựng Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ doanh nhân đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm tạo lập lực lượng doanh nhân có tầm nhìn, trí tuệ, có tinh thần tiên phong, đổi mới sáng tạo, có đạo đức và văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc, có trách nhiệm xã hội.

Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân trong nước khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA); xây dựng và phát triển thương hiệu hàng hoá Việt Nam xuất khẩu; hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp xuất khẩu nhỏ và vừa tăng cường kết nối, hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài.

Bộ Ngoại giao đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường nước ngoài; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng; định kỳ tổ chức các hoạt động gặp gỡ, vinh danh doanh nhân tiêu biểu Việt Nam ở nước ngoài.

Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, đánh giá, cập nhật Chương trình đào tạo theo hướng khuyến khích lồng ghép nội dung về tinh thần doanh nhân, tinh thần khởi nghiệp; xây dựng khung kỹ năng bồi dưỡng, thúc đẩy tinh thần doanh nhân, khởi nghiệp cho các cấp học phổ thông; xây dựng Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng các chương trình đào tạo tinh thần doanh nhân, khởi nghiệp trong các chương trình đào tạo đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành đẩy mạnh triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa; khuyến khích, huy động các doanh nhân thành đạt tham gia hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, truyền cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm để lan tỏa các bài học thành công tới cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn; chủ động đổi mới các hình thức đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp đảm bảo hiệu quả, thực chất; định kỳ tổ chức khen thưởng, tôn vinh các doanh nhân tiêu biểu, doanh nhân đổi mới sáng tạo…

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân nâng cao năng lực cạnh tranh để hình thành đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có trình độ quản trị tốt, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Tiếp tục khuyến khích, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân tham gia đóng góp ý kiến và tham vấn quá trình xây dựng, phản biện chính sách.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu VCCI Hà Nội

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu VCCI Hà Nội

Thứ tư, nhóm nhiệm vụ giải pháp về xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Văn hoá doanh nghiệp được coi là tài sản tinh thần, là phần hồn giúp tạo dựng thương hiệu, bản sắc, nâng cao sức cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp vì mục tiêu phát triển bền vững. Nhằm phát huy giá trị văn hoá đạo đức, tinh thần tiên phong tuân thủ pháp luật, minh bạch, công bằng, liêm chính trong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xây dựng Đề án chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh gắn với bản sắc dân tộc và tiếp cận được tinh hoa văn hóa kinh doanh thế giới.

Các bộ, ngành, địa phương và tổ chức hiệp hội doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp thực hiện chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh, gắn với bản sắc dân tộc, có trách nhiệm xã hội, có ý thức bảo vệ môi trường; thượng tôn pháp luật.

Thứ năm, nhóm nhiệm vụ giải pháp về tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức.

Lịch sử bảo vệ xây dựng và bảo vệ đất nước cho thấy, đoàn kết là yếu tố then chốt tạo nên thắng lợi của đất nước trong mỗi thời kỳ. Do đó, đẩy mạnh đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức sẽ góp phần củng cố, là nòng cốt trong khối đại đoàn kết dân tộc, qua đó đóng góp thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của đất nước.

Với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp này, Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được giao tại Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới và Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung nhằm triển khai hiệu quả các mô hình sản xuất theo chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị dựa trên sản phẩm nông nghiệp có lợi thế của Việt Nam.

Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa doanh nhân, doanh nghiệp với các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, các trung tâm, viện nghiên cứu, trường đại học để đẩy nhanh quá trình tiếp cận khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, sản xuất thử nghiệm, cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất lao động, phát triển nhanh và bền vững.

>>>Đưa Nghị quyết số 41-NQ/TW vào cuộc sống

>>> Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan đẩy mạnh triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung vào các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước để liên kết, tham gia sâu và làm chủ nhiều công đoạn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn trở thành nhà cung ứng cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Thứ sáu, nhóm nhiệm vụ giải pháp về phát huy vai trò của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp.

Chương trình hành động của Chính phủ giao nhiệm vụ Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đại diện cho doanh nhân, doanh nghiệp; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, trình Chính phủ trong năm 2024.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và các tổ chức đại diện doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục phát huy vai trò đại diện, cầu nối giữa cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước; tổng hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp hội viên để phản ánh tới các cơ quan có chức năng xử lý, giải quyết theo thẩm quyền; phát huy phản biện xã hội trong xây dựng chính sách.

Huy động, khuyến khích các doanh nhân thành đạt tham gia các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng, đào tạo các thế hệ doanh nhân trẻ để nhân rộng các mô hình, tấm gương điển hình trong sản xuất - kinh doanh. Tổ chức các sự kiện, tuần lễ doanh nghiệp nhằm tôn vinh, động viên và lan tỏa tinh thần doanh nhân tới cộng đồng; định kỳ tổ chức, công bố và vinh danh các doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh, đóng góp nhiều cho sự phát triển kinh tế và an sinh xã hội của địa phương, quốc gia.

Thứ bẩy, nhóm nhiệm vụ giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; đề xuất các cơ chế, chính sách đổi mới hình thức phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu mới . Rà soát, nghiên cứu đề xuất các quy định nhằm củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Các bộ, ngành, địa phương quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nhân, doanh nghiệp tham gia các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và Trung ương và trực tuyến đến 4.322 điểm cầu trên toàn quốc

Phần 3: Tổ chức thực hiện

Để đảm bảo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Chương trình hành động, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách trước ngày 01/7/2024, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết này; thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Nghị quyết.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Nghị quyết nhằm tạo đồng thuận xã hội, phát huy tinh thần nỗ lực của các cấp, các ngành, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc, đánh giá sơ kết, tổng kết tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 66 của Chính phủ.

Nghị quyết số 66 - NQ/CP ngày 9/5/2024 của Chính phủ đã quán triệt và cụ thể hoá đầy đủ, toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Với sự vào cuộc đồng bộ, tích cực, chủ động của các bộ ngành, địa phương, tổ chức hiệp hội doanh nghiệp, chúng tôi tin tưởng rằng chúng ta xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, hình thành lực lượng doanh nghiệp dân tộc có uy tín, vị thế trong khu vực và thế giới. Các doanh nhân, doanh nghiệp là một trong những lực lượng nòng cốt thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu đưa đất nước ta thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Nghị quyết số 41-NQ/TW: Phát triển đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp dân tộc lớn mạnh tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1716028149 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1716028149 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10