Quảng Nam: Tháo “điểm nghẽn” cho các dự án bất động sản

Diendandoanhnghiep.vn Tỉnh Quảng Nam sẽ tháo “điểm nghẽn” cho các dự án bất động sản bằng cách hỗ trợ giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như xác định nghĩa vụ tài chính.

>>Quảng Nam: Doanh nghiệp bất động sản lao đao vì chờ sổ

Tại công văn do ông Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký mới đây đã yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan quyết tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam sẽ hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư với quan điểm kiên quyết không hợp thức cho sai phạm, không lặp lại sai phạm đã thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... chỉ ra, không làm phát sinh sai phạm mới.

Nhiều dự án bất động sản tại Quảng Nam bất đọng suốt một thời gian dài.

Nhiều dự án bất động sản tại Quảng Nam “bất động” suốt một thời gian dài.

Tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện đảm bảo đúng thẩm quyền, trách nhiệm, gắn với tăng cường phân cấp, ủy quyền, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời, phân tích, đánh giá đầy đủ nguyên nhân khách quan, chủ quan của từng thời điểm, dự án, nhà đầu tư, doanh nghiệp đề giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết các nội dung theo nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các chủ thể liên quan và không để thất thoát và nguy cơ thất thoát ngân sách Nhà nước.

“Các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan nghiêm túc, tích cực triển khai thực hiện rà soát các dự án đầu tư chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh... và tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Rà soát, bãi bỏ theo thẩm quyền và thực hiện quy hoạch, làm rõ nguyên nhân chậm và tổ chức, cá nhân chậm để chấn chỉnh kịp thời”, văn bản do ông Bửu ký thể hiện.

Cụ thể, Sở TN&MT rà soát các tồn tại, vướng mắc, khó khăn liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, theo dõi, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, phát sinh.

Sở này cũng có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương và chủ đầu tư các dự án lập hồ sơ, thủ tục để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền thông qua danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, trong đó có các dự án trong quá trình thanh tra, kiểm tra và các dự án đang thực hiện thủ tục gia hạn tiến độ (do trước đây đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra nên chưa giải quyết).

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu: “Căn cứ nhu cầu sử dụng đất theo từng giai đoạn của dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận, điều chỉnh tại văn bản pháp lý về đầu tư để hướng dẫn các chủ đầu tư, địa phương liên quan lập hồ sơ, thủ tục giao đất, cho thuê đất sau khi đã được bồi thường, GPMB. Riêng phần diện tích nhỏ, “da beo” còn lại do trước đây vướng mắc chưa GPMB được và đến nay đã GPMB xong thì thực hiện giao đất, cho thuê đất để khớp nối đồng bộ mặt bằng thực hiện dự án theo quy hoạch được duyệt”.

Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng là nguyên nhân lớn nhất khiến nhiều dự án không được gia hạn tiến độ.

Ách tắc trong GPMB là nguyên nhân lớn nhất khiến nhiều dự án không được gia hạn tiến độ.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Nam sẽ xem xét, chỉ đạo giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư dự án và cho tách thửa, chuyển nhượng, đăng ký biến động, cấp GCN QSDĐ cho người nhận chuyển nhượng theo quy định pháp luật đối với các dự án nhà ở đã được giao đất toàn bộ diện tích, đã hoàn thành xây dựng hạng mục cần thiết theo quy hoạch 1/500, được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu, hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất được giao, cho thuê theo các quyết định phê duyệt giá đất cụ thể của dự án trước đây,...

UBND tỉnh Quảng Nam cũng sẽ xem xét, chỉ đạo giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Block cho chủ đầu tư đối với các dự án nhà ở đã được giao đất từng phần và chủ đầu tư đã nộp đủ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên phần diện tích đất được giao, không vướng về giá đất hoặc trường hợp chủ đầu tư đang thuộc đối tượng phải điều chỉnh lại giá đất nhưng đã thực hiện việc tạm nộp hoặc có phương án đảm bảo tài sản cho việc tạm nộp bổ sung tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn thiếu thì tổ chức rà soát,

“Việc giải quyết thủ tục tách thửa, chuyển nhượng, đăng ký biến động, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua đối với các Block này trên phần diện tích được giao thực hiện theo đúng quy định, phải tuân thủ nguyên tắc đảm bảo các giải pháp truy thu số tiền chênh lệch sau khi xác định lại giá đất, quyết toán dự án, không để thất thoát ngân sách Nhà nước”, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu cụ thể.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam cũng xem xét xây dựng phương án điều chỉnh lại tỷ lệ % theo giá đất ở và bổ sung phân vạch chiều sâu hợp lý để xác định các mức giá đất khác nhau trên cùng thửa đất áp dụng đối với đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ.

Đối với các dự án đã giao đất, cho thuê đất nhiều đợt theo tiến độ bồi thường, GPMB và trên thực tế doanh nghiệp đã hoàn tất các thủ tục về xây dựng, đã triển khai thi công các công trình, hạng mục đầu tư thì tiếp tục xác định giá đất cụ thể theo từng thời điểm ban hành Quyết định giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ.

Về cộng đồng doanh nghiệp gặp khó khăn trong thời gian qua, tại Quảng Nam ghi nhận nhóm doanh nghiệp bất động sản và xây dựng, du lịch đặc biệt gặp khó khăn. Trong thời gian qua, nhóm du lịch đã có nhiều khởi sắc, tuy nhiên bất động sản và xây dựng vẫn đối mặt với thách thức, nguy cơ doanh nghiệp phá sản, giải thể là rất cao.

a

Quảng Nam sẽ xem xét xây dựng phương án điều chỉnh lại tỷ lệ % theo giá đất ở.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam thời gian qua thường xuyên có công văn gửi đến Ban cán sự đảng, UBND tỉnh, Cục thuế tỉnh Quảng Nam,... thậm chí là Hiệp hội Bất động sản Việt Nam để tìm kiếm giải pháp hỗ trợ. Cụ thể, Hiệp hội đã đề nghị Cục thuế tỉnh Quảng Nam tạm ngừng cưỡng chế về thuế để các doanh nghiệp đủ điều kiện để tiếp cận các nguồn tổ chức tín dụng và hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách.

Hiệp hội cũng đề nghị tỉnh Quảng Nam quyết liệt thu hồi đất, GPMB, tăng giá bồi thường,... để người dân đồng thuận giao mặt bằng. Đồng thời, rút ngắn thời gian lấy ý kiến các đơn vị liên quan, đối với các dự án xuất phát từ lỗi của địa phương thì cần đẩy nhanh gia hạn tiến độ để doanh nghiệp tiếp tục triển khai.

Trả lời Hiệp hội Doanh nghiệp trước đó, Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đã đề nghị UBND tỉnh thống nhất về việc lấy ý kiến khi tham mưu gia hạn tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chỉ thực hiện lấy ý kiến địa phương nơi thực hiện dự án và phải xác định cụ thể thời gian hoàn thành công tác bồi thường, GPMB. Về thời gian gia hạn tiến độ thực hiện, Sở này đề nghị UBND tỉnh thống nhất thời gian gia hạn tiến độ được tính từ ngày cấp có thẩm quyền cho phép gia hạn nhằm đảm bảo thời gian triển khai các công việc tiếp theo của dự án.

Đồng thời, Sở KH&ĐT đã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam xin ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung đối với dự án đã được giao đất một phần, cấp Giấy phép xây dựng, đang triển khai thi công xây dựng thì yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ ký quỹ 50% số tiền ký quỹ theo quy định.

Liên quan đến kiến nghị về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự kiến điều chỉnh tỉ lệ diện tích được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tối đa sau khi dự án được thi công hoàn thành lên 90%. Đối với 10% diện tích đất ở còn lại sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi nhà đầu tư hoàn thành việc quyết toán nghĩa vụ tài chính lần cuối với Nhà nước.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Nam: Tháo “điểm nghẽn” cho các dự án bất động sản tại chuyên mục Bất động sản của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1721229771 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1721229771 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10