Bộ trưởng Bộ Xây Dựng: Còn nhiều vấn đề tổn tại trong quản lý nhà chung cư

Bất động sản - cách đây 10 tháng

Bộ trưởng Bộ Xây Dựng Phạm Hồng Hà cho biết, đến hết 2019 cả nước có khoảng 4422 nhà chung cư, trong số đó gần 10% có tranh chấp và vấn đề tồn tại.

Tác giả: Nguồn: VTV1