Tiêu dùng tư nhân là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế

Video - cách đây 6 tháng

Đại diện WB khẳng định: Tăng trưởng của doanh số bán lẻ Việt Nam ổn định, tuy chậm hơn đáng kể so với trước COVID, nhưng tiêu dùng tư nhân vẫn là một động lực chính cho tăng trưởng kinh tế.

Tác giả: BẢO LOAN