Doanh nghiệp chăn nuôi phải áp dụng công nghệ xử lý chất thải

Video - cách đây 2 tháng

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu hơn 3.000 cơ sở chăn nuôi phải di dời hoặc đóng cửa trước ngày 1/1/2025, đồng thời, yêu cầu các cơ sở này phải áp dụng công nghệ xử lý chất thải trong thời gian sớm nhất.

Tác giả: HƯƠNG GIANG - DUY LONG