Dệt may liên kết để tận dụng cơ hội từ EVFTA

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 2 năm

Nếu vượt qua thách thức về nguồn gốc xuất xứ thì cùng với các ngành xuất khẩu chủ lực khác ngành dệt may sẽ được nhận định sẽ có cơ hội gia tăng xuất khẩu ở top đầu khi EVFTA có hiệu lực.

Tác giả: Đinh Thanh