ĐIỂM BÁO NGÀY 04/06: Không để ai bị bỏ lại phía sau

Video - cách đây 3 tuần

5 triệu hộ kinh doanh của cả nước đã và đang là nhóm đóng góp lớn cho GDP, nhưng hầu hết trong số họ gần như ở “ngoài rìa” của các gói hỗ trợ.

Tác giả: BẢO LOAN