ĐIỂM BÁO NGÀY 19/6: Tránh chồng chéo, xung đột pháp luật

Video - cách đây 1 tháng

Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản lại chứa đựng trực tiếp các quy phạm pháp luật đất đai, dẫn tới chồng chéo, xung đột.

Tác giả: MINH CHÂU